Home

GCC_beeldmerk_kleur_web

Onze missie

Kwaliteitsverbetering in de thuiszorg door beroepsmatige zorgverleners in een vaste structuur te laten werken en niet beroepsmatige zorgverleners in een professionele organisatie op te nemen waardoor ook de individuele zorgverleners en de zorgverleners in de directe omgeving van de zorgvragers zorg op hoog niveau kunnen leveren.

Onze gereedschappen:
  • opstellen van zorgplannen op maat door deskundigen
  • aanbieden van opleidingen en trainingen
  • deskundigen die beschikbaar zijn voor advies en bijstand
  • vervanging bij ziekte, vakantie
  • aanvulling en vervanging voor 24-uurszorg
  • bewaking van de voortgang in de zorgverlening
  • oordeel van deskundigen over de voortgang en resultaten
  • bewaking van het behalen van de doelstellingen
  • afleggen van verantwoording omtrent de verleende zorg, zowel financieel als resultaatgericht
  • uit handen nemen van administratieve taken┬ábij zorgvragers en zorgverleners